Juiste tijd, juiste plaats en doen wat je moet doen

Blame shifting: ‘je hebt me ertoe aangezet, want je deed iets wat ik niet ok vind, en dus is het jouw eigen schuld dat ik je heb moeten vermoorden, slaan of iets anders’ wordt ook wel Blame shifting genoemd. Het is een vorm van emotionele manipulatie en NARCISTEN (en andere cluster B persoonlijkheden) gebruiken deze techniek om macht te krijgen over hun slachtoffers, om de aandacht af te leiden van wat ze gedaan hebben en om geen verantwoordelijkheid te hoeven nemen voor hun daden. Als kers op de taart gaat het slachtoffer de schuld dragen van de daad.

Vaak gebeurt het veel subtieler dan in dit artikel maar de strekking blijft hetzelfde. De agressor doet iets waarvan hij weet dat het sociaal niet geaccepteerd wordt, maar weet het zo te draaien dat jij hem hebt uitgelokt en dat je het dus zelf schuld bent. Hij ontkent wat er is gebeurd en bagatelliseert de boel.

Als slachtoffer blijf je met een schuldgevoel achter en heb je je zelfs verontschuldigd voor je gedrag en de dader komt ermee weg. Nu is moord wel duidelijk maar als het om seksueel misbruik gaat of huislijk geweld of het niet dragen van een hoofddoek binnen bepaalde culturen bv wordt het al lastiger.

Waarom heb je trouwens een rokje aan, dan vraag je er ook om. Je trekt aandacht op deze manier. Mss moet je je eens afvragen waarom je zoveel aandacht nodig hebt dat je een rokje moet dragen om die te krijgen. Ik denk dat je een psychisch probleem hebt. Het komt vast voort uit je jeugd. Blame shifting. De aanvaller wil dat je je gaat focussen op jouw reactie op het misbruik inplaats van op het misbruik zelf.

Als je naar Trump kijkt zie je dit concept keer op keer toegepast en als je er eens goed op let is het bijna grappig. Wat minder grappig is, is dat hele bevolkingsgroepen zich op deze manier laten misleiden. 

Even terug naar het voorbeeld en een stukje dieper gaand, dan kan het zo zijn dat je twee conflicterende gedachten in je hoofd krijgt: ik had ook niet op die plek in het donker moeten zijn of een rokje moeten dragen vs ik ben vreselijk kwaad en vernederd. Wie is er nu schuldig? Ja, eigenlijk ik, want ik ben begonnen met dat rokje. Maar wat hij deed is niet ok. Ja maar hij kan er niks aan doen want blabla .. ik mag dus eigenlijk niet boos zijn..

Twijfelen aan jezelf, jezelf de schuld geven, je verantwoordelijk beginnen te voelen, je te schamen voor je gedrag, en dan nog meer twijfel om uiteindelijk je mond te houden over wat er is gebeurd. Anderen kunnen namelijk ook denken dat jij het schuld bent.

Die twee conflicterende gedachten in je hoofd maken je hartstikke gek en ook daar is een term voor: cognitieve dissonantie. Een enorme verwarring in je hoofd die vaak leidt tot depressie, uitputting en burn out bv

Maar daarover een andere keer meer.