Privacyverklaring

Daphne Dumoulin | Art&Photography respecteert jouw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Graag informeren wij je hier zo transparant en duidelijk mogelijk over.

Contactgegevens:

www.daphnedumoulin.com

Gasthuisstraat 24

6231 JW Meerssen

+31 6 15 07 2044

Daphne Dumoulin is te bereiken op : daphnedumoulin@me.com

PERSOONSGEGEVENS

Daphne Dumoulin | Art&Photography  verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam

 • Voor- en achternaam

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Adresgegevens

 • Bankrekeningnummer
 • BTW gegevens (van bedrijven)

 • Klantgegevens die klant zelf verstrekt via app

VAN WIE VERZAMELEN WIJ PERSOONS GEGEVENS?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

 • Klanten

 • Mensen die interesse tonen in onze producten of diensten

 • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Daphne Dumoulin Art&Photography verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

• Toestemming

• Wettelijke verplichting

• Gerechtvaardigd belang: journalistieke doeleinden, vrijheid van meningsuiting en kunstprojecten die het mogelijk maken om de bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren

Doelen die buiten de AVG vallen zijn: een journalistiek, wetenschappelijk of artistiek belang

WAAROM WORDEN ER PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?

Persoonsgegevens worden om verschillende redenen verzameld:

 • Om een relatie met je aan te kunnen gaan en te onderhouden

 • Om een overeenkomst met je te kunnen sluiten

 • Om aan de verplichting die de wet/belastingdienst stelt te voldoen

 • Om bestelde producten op het juiste adres te leveren

 • Om bestelde producten te kunnen laten maken of leveren
 • Voor het afhandelen van uw betaling
 • Voor marketing- en promotiedoeleinden

 • Voor archiefdoeleinden

HOE LANG WORDEN DEZE PERSOONSGEGEVENS OPGESLAGEN?

Persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk voor de bovenstaande doeleinden. In praktijk is dit voor onbepaalde tijd omdat we je bijvoorbeeld graag per e-mail op de hoogte houden van alle ontwikkelingen, en je wellicht over een paar jaar nog een mooie afdruk aan de muur wilt bestellen.

Foto's die niet gebruikt worden in een portfolio, een artistiek, literair, wetenschappelijk of journalistiek doel hebben, worden maximaal 5 jaar bewaard. Denk bijvoorbeeld aan fotografie tijdens evenementen.

Foto’s kunnen tevens gebruikt worden in een boek of een expositie. Gegevens worden dan voor onbepaalde tijd bewaard.

We houden deze gegevens graag up-to-date, en bewaren deze gegevens alleen als jij dit goed vindt.  Dus heb je een wijziging of wil je de gegevens laten verwijderen meldt het aan: daphnedumoulin@me.com.

 

WAAR WORDEN DEZE GEGEVENS OPGESLAGEN?

 Persoonsgegevens worden op verschillende plekken opgeslagen:

 • Computer met wachtwoord en externe harde schijven in privébezit.

Daarnaast kunnen gegevens in jouw belang, doorgestuurd worden aan leveranciers of andere betrokken derden zoals:

 • Boekhouder, om je een factuur te kunnen sturen

 • Leveranciers van je bestelde producten

 • Con-collega’s. Wanneer je hebt gevraagd om een aanbeveling voor een andere fotograaf.

 HOE WORDEN DEZE GEGEVENS BESCHERMD?

Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt door en in het belang van Daphne Dumoulin | Art&Photography en worden nooit aan derden overgedragen als de reden hiervoor niet in jouw belang is. Ook zien wij erop toe dat deze gegevens beveiligd zijn met een wachtwoord en nooit zonder toestemming door derden kunnen worden ingezien.

Daarnaast wordt er met iedere leverancier een vewerkingsovereenkomst gesloten zodat er duidelijke afspraken bestaan en jouw gegevens ook door hen nooit voor andere doeleinden zullen worden gebruikt.

BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS

Naast persoonsgegevens worden er ook zogenaamde bijzondere persoonsgegevens opgeslagen. Dit zijn gegevens die meer over jou zeggen dan alleen je naam, telefoonnummer of adresgegevens.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via daphnedumoulin@me.com dan verwijderen wij deze informatie.

WELKE BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS WORDEN ER VERZAMELD?

Het kan gaan om:

 • Leeftijd

 • Geslacht

 • Huwelijkse staat

 • Gezinssamenstelling

 • Informatie over de eerder afgenomen producten of diensten, of de producten of diensten waar eerder interesse in is getoond

 • Levensverhalen die je mij hebt verteld en waarvoor je toestemming hebt gegeven voor publicatie. Deze verhalen vallen buiten de AVG wegens oa artistiek en literair belang, maar we gaan uiteraard zorgvuldig met jouw verhaal om.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

WAAROM WORDEN ER BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Omdat de gegevens horen bij een kunstproject waarvoor je toestemming hebt gegeven voor publicatie

 • Om aan de voorwaarden van de gesloten overeenkomst te kunnen voldoen

 • Om je producten af te laten drukken

 • In het gerechtvaardigd belang van Daphne Dumoulin Art&photography om een artistiek portfolio te kunnen tonen op de website.

 • In het gerechtvaardigde belang van marketingdoeleinden zoals advertenties, folders en social media. Voor het verkopen van de diensten en producten van Daphne Dumoulin Art&photography.

 • Voor archiefdoeleinden

HOE LANG WORDEN DEZE BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS OPGESLAGEN?

Bijzondere persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk voor de bovenstaande doeleinden. 

Foto’s die gebruikt worden voor portfolio en/of marketingdoeleinden worden voor onbepaalde tijd bewaard. Evenals foto's gebruikt voor artistieke, journalistieke, literaire of wetenschappelijke doeleinden.

We bewaren je foto’s 5 jaar zodat je ook over een aantal jaar nog een mooie afdruk aan de muur kunt bestellen, of de foto’s nogmaals op kunt vragen wanneer je ze kwijt bent.

Heb je een wijziging of wil je de gegevens laten verwijderen meldt het aan: daphnedumoulin@me.com.

Delen van persoonsgegevens met derden

Daphne Dumoulin Art&photography verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Daphne Dumoulin | Art&photography

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Daphne Dumoulin | Art&photography neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met daphnedumoulin@me.com

COOKIES

BEZOEKGEGEVENS

Op de website worden algemene, anonieme bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer, het tijdstip van opvragen en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt. Deze gegevens worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van het bezoek- en klikgedrag op de website. Daphne Dumoulin | Art&photography gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 GOOGLE ANALYTICS

Op de website maken we gebruik van Google Analytics, om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. 

Algemene bezoekgegevens waaronder het IP-adres van computers, het tijdstip van opvraging en gegevens die browsers meesturen worden bijgehouden. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor analyses van het bezoek- en klikgedrag om de werking van onze website te verbeteren.

De verkregen informatie wordt met inbegrip van het IP-adres van uw computer overgebracht en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt, om Daphne Dumoulin | Art&photography rapporten over de website te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Daphne Dumoulin | Art&photography  heeft hier geen invloed op. Meer informatie hierover leest u in het privacy beleid van Google. Daar treft u ook het privacy beleid van Google Analytics aan

Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.

GEGEVENS INZIEN, WIJZIGEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering sturen naar daphnedumoulin@me.com.

WEBSITES VAN DERDEN

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Persoonsgegevens voor journalistieke of kunstdoeleinden vallen niet onder de meldingsplicht AVG

INGESLOTEN INHOUD VAN ANDERE WEBSITES

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video's, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

SOCIAL MEDIA BUTTONS

We willen het je graag zo gemakkelijk mogelijk maken om berichten op deze website te delen. Dit kan doormiddel van een aantal social media buttons. De meeste social media kanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield

Van de volgende social media kanalen gebruiken wij de buttons. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Facebook Twitter Instagram LinkedIn YouTube Vimeo Redit Pinterest

FACEBOOK bedrijvenpagina

Omdat ik, volgens de nieuwe wet AVG, mede verantwoordelijk bent voor het plaatsen van de cookies en het verzamelen van informatie voor de statistieken van Facebook, moet ik je informeren over het gebruik van cookies:

Facebook plaatst via pagina’s cookies die twee jaar actief blijven.

De cookies verzamelen in de basis anonieme statistieken. De cookies worden geplaatst bij iedereen die de pagina bezoekt

‘Met cookies kunnen we inzicht bieden aan mensen die gebruikmaken van fb-producten, evenals de mensen die interacties hebben met de advertenties, websites en apps van onze adverteerders en bedrijven die gebruikmaken van de fb-producten.

We gebruiken cookies om bedrijven te helpen begrijpen welke soorten mensen hun fb-pagina leuk vinden of hun apps gebruiken, zodat ze relevantere inhoud kunnen tonen en functies kunnen ontwikkelen die waarschijnlijk interessant zijn voor hun klanten.’

Kijk ook even naar het cookiebeleid van facebook voor volledige informatie over hoe je gegevens verwerkt worden.

Nieuws, campagnes en specials!
Inschrijven